Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske guide til Argentina political parties

Oversikt over political parties politiske standpunkter

Cambiemos’ politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Skader Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Senke Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Øke Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Cambiemos har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Øke Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Cambiemos velgere: Ja Source

Radical Civic Union’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Skader Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Senke Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Radical Civic Union har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Redusere Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Radical Civic Union har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Øke Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Radical Civic Union har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Radical Civic Union velgere: Nei Source

Front for Victory’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Hjelp Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Øk Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Øke Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Redusere Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Justicialist Party’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Hjelp Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Senke Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Justicialist Party’s svar: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Redusere Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Øke Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Justicialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Justicialist Party velgere: Nei Source

Libertarian Party’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Skader Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Mer Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Øke Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Libertarian Party velgere: Øke Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Libertarian Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Socialist Party’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Hjelp Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Senke Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Øke Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Socialist Party’s svar: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Redusere Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Socialist Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Socialist Party velgere: Nei Source

Civic Coalition ARI’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Skader Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Øke Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Øke Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Ja Source

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Civic Coalition ARI velgere: Nei Source

Workers’ Left Front’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Hjelp Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Øke for store, flernasjonale korporasjoner, men senke for små bedrifter Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Øke Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Skulle USA forbli i FN? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Redusere Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Workers’ Left Front har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Workers’ Left Front velgere: Nei Source

Progressives’ politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Progressives velgere: Skader Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Progressives velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Progressives har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Progressives velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Progressives har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Progressives har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Progressives har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Progressives har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Progressives velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Progressives velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Progressives har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Progressives h