Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Front for Victory’s politiske stillinger

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Hjelp Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Færre Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Øk Source

Dersom USA fortsetter å delta i NAFTA (NAFTA)? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Dersom antall folkevalgte reduseres? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen gi større tilgang til prevensjon? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Øke Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: For valg Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Redusere Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Redusere Source

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Front for Victory har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Front for Victory velgere: Nei Source

Diskuter denne...

Español Norsk