Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Argentina political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Cambiemos’ polityczne Cambiemos’

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Cambiemos nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Więcej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Obniżyć Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Cambiemos nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Cambiemos nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Cambiemos’ odpowiedź: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Cambiemos nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Cambiemos’ odpowiedź: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Cambiemos nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Cambiemos nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Cambiemos’ odpowiedź: to moja propozycja, a nie propozycja rządu i zmieńmy się Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Cambiemos wyborcy: Tak Source

Radical Civic Union’s polityczne Radical Civic Union’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Radical Civic Union nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Mniej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Obniżyć Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Radical Civic Union nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Radical Civic Union nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Radical Civic Union nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Radical Civic Union nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Radical Civic Union nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Radical Civic Union wyborcy: Tak Source

Front for Victory’s polityczne Front for Victory’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Front for Victory nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Pomoc Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Mniej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Front for Victory nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Front for Victory nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Front for Victory nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Front for Victory nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Spadek Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Front for Victory wyborcy: Tak Source

Libertarian Party’s polityczne Libertarian Party’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Libertarian Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Więcej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Obniżyć Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Libertarian Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Libertarian Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Libertarian Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Libertarian Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Libertarian Party wyborcy: Nie Source

Justicialist Party’s polityczne Justicialist Party’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Pomoc Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Mniej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Obniżyć Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Justicialist Party’s odpowiedź: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Justicialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Justicialist Party wyborcy: Tak Source

Socialist Party’s polityczne Socialist Party’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Pomoc Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Mniej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Obniżyć Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Spadek Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Progressives’ polityczne Progressives’

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Mniej Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Progressives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Progressives wyborcy: Tak Source

Federal Peronism’s polityczne Federal Peronism’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Podnieść Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd zapewni większy dostęp do antykoncepcji? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Federal Peronism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Federal Peronism wyborcy: Nie Source

Socialist Workers’ Party’s polityczne Socialist Workers’ Party’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Pomoc Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Socialist Workers’ Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?