Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 

Cambiemos’ fen konulardaki politik duruşları

Bilim sorunları

Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır? istatistikler tartışmak

Cambiemos seçmenler: Evet Source

Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Cambiemos seçmenler: Evet Source

Bu tartışın...

Español Türk