Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, biz ISIS önemli bir Irak kenti kontrol etmek için izin veremez”

Cevabı içinde: Eğer Musul Irak şehirde ISIS karşı askeri saldırıyı destekliyor musunuz?

Bu tutumu tartışın...

Español Türk