Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“yerine büyük şirketlerin Evet, ama sadece küçük yerel çiftlikler”

Cevabı içinde: Hükümet çiftçilere sübvanse etmelidir?

Bu tutumu tartışın...

Español Türk