Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, tüm hükümet sübvansiyonları sona erdirmek ve serbest piyasa kendi yolunu bulsun”

Cevabı içinde: Hükümet çiftçilere sübvanse etmelidir?

Bu tutumu tartışın...

Español Türk