Siyasi sınav deneyin

Cambiemos’ welfare politikası

Adaylar

Başlıklar

Mevcut refah yararları hakkında az veya daha çok kısıtlamalar olmalı mıdır?

  Partinin destek üssüDaha

Cambiemos’ cevap aşağıdaki verilere dayanmaktadır:

Resmi cevap

Bu taraf henüz bu soruya cevap verme isteğimize cevap vermedi. İSideWith testine cevap vermelerini söyleyerek bize daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olun.

Oylama kaydı

Şu anda bu partinin bu konudaki oylarını araştırıyoruz. Bu konuda oylama kayıtlarına bir bağlantı önerin .

Donör etkisi

Şu anda, bu tarafın bu konudaki tutumunu etkileyecek bağışlar için kampanya finansmanı kayıtlarını araştırıyoruz. Bağışçıların bu konudaki etkisini belgeleyen bir bağlantı önerin .

Genel ifadeler

Şu anda bu konuyla ilgili kampanya konuşmalarını ve kamuoyu açıklamalarını araştırıyoruz. Bu konuyla ilgili son alıntılarından birine bağlantı önerin .

Güncellenmiş 17hrs önce

Partinin destek üssü

Cambiemos Parti seçmenler cevap: Daha

Önem: Daha az Önemli

Referans: Cambiemos olarak tanımlanan 296 seçmenden cevapların analizi.

Herhangi bir hata gördün mü? Bu partinin duruşuna düzeltmeler öner İşte


Cambiemos’ politikalarına politik inancınız ne kadar benzer? Öğrenmek için politik testini yapın.

Español Türk