Siyasi sınav deneyin

Radical Civic Union’s minimum voting age politikası

Adaylar

Başlıklar

Asgari Seçmen yaşı düşürüldü edilmelidir?

  Partinin destek üssüHayır

Radical Civic Union’s cevap aşağıdaki verilere dayanmaktadır:

Resmi cevap

Bu taraf henüz bu soruya cevap verme isteğimize cevap vermedi. İSideWith testine cevap vermelerini söyleyerek bize daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olun.

Oylama kaydı

Şu anda bu partinin bu konudaki oylarını araştırıyoruz. Bu konuda oylama kayıtlarına bir bağlantı önerin .

Donör etkisi

Şu anda, bu tarafın bu konudaki tutumunu etkileyecek bağışlar için kampanya finansmanı kayıtlarını araştırıyoruz. Bağışçıların bu konudaki etkisini belgeleyen bir bağlantı önerin .

Genel ifadeler

Şu anda bu konuyla ilgili kampanya konuşmalarını ve kamuoyu açıklamalarını araştırıyoruz. Bu konuyla ilgili son alıntılarından birine bağlantı önerin .

Güncellenmiş 11hrs önce

Partinin destek üssü

Radikal Halk Birliği Parti seçmenler cevap: Hayır

Önem: Daha Önemli

Referans: Radical Civic Union olarak tanımlanan 310 seçmenden cevapların analizi.

Herhangi bir hata gördün mü? Bu partinin duruşuna düzeltmeler öner İşte


Radical Civic Union’s politikalarına politik inancınız ne kadar benzer? Öğrenmek için politik testini yapın.

Español Türk