Prova den politiska frågesport

Justicialist Party plattform och policy

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Partiets supportbasMinska

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Partiets supportbasNej, och godkänn inte heller politiker som är under utredning för brottslighet


Hur liknar din politiska tro på Justicialist Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Minimilön

Bör regeringen höja den federala minimilönen?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Partiets supportbasJa, men efter att de har avtjänat sitt straff

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasHjälp

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Skatter

Skulle Argentina höja skatterna på de rika?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  preventivmedel

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Partiets supportbasFör abort

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör argentinska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Partiets supportbasMindre

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

  Partiets supportbasJa, och minska deras löner och pensionsförmåner

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  NAFTA

Skulle Argentina fortsätta att delta i den nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA)?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFärre

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Partiets supportbasNej, finansiering borde komma från deras medlemmar

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den argentinska flaggan?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Skulle regeringen subventionera argentinska bönder?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Argentina, har rätt att rösta?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Partiets supportbasNej, men vi bör öka finansieringen för att ge utbildning och kunskapshöjande tjänster till interner

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Argentina?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Ska Argentina öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

  Partiets supportbasMinska

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Partiets supportbasJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Ska Argentina öka eller minska militärutgifterna?

  Partiets supportbasÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Argentina få två statsborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasJa, men bara om deras hormonnivåer motsvarar dem i könskategorin där de tävlar

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Ska invandrare krävas för att lära sig och tala spanska?

  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong?

  Partiets supportbasJa

Español Svenska