Prova den politiska frågesport

Libertarian Party plattform och policy

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Partiets supportbasJa, men bara för dödliga smittsamma sjukdomar

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Partiets supportbasMinska

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Partiets supportbasNej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Partiets supportbasNej, och godkänn inte heller politiker som är under utredning för brottslighet


Hur liknar din politiska tro på Libertarian Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Minimilön

Bör regeringen höja den federala minimilönen?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Partiets supportbasNej

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa, och kräva en offentlig granskning varje år de sitter på sin post

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Partiets supportbasJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasSkadar

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa, men endast om informationen införskaffats på lagligt sätt

Ekonomin  ›  Skatter

Skulle Argentina höja skatterna på de rika?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  preventivmedel

Ska regeringen ge större tillgång till preventivmedel?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör argentinska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Partiets supportbasFler

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

  Partiets supportbasJa, men bara på platser där kriminaliteten är hög

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

  Partiets supportbasJa, och minska deras löner och pensionsförmåner

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  NAFTA

Skulle Argentina fortsätta att delta i den nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA)?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag?

  Partiets supportbasSänk

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFler

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa, men bara efter en psykologisk undersökning som visar att de tillfullo förstår sitt val

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den argentinska flaggan?

  Partiets supportbasJa och det ska vara olagligt att bränna flaggor oavsett vilket land de tillhör

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Håll hemma ordning

Bör regeringen verkställa en "stay-at-home" -order för att bekämpa coronavirus?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Partiets supportbasJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Skulle regeringen subventionera argentinska bönder?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Partiets supportbasNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Partiets supportbasJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasJa, men jag föredrar att sänka företagskatter till förmån för alla lokala företag

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa, testa alla som får pengar från staten, både anställda och politiker

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Argentina, har rätt att rösta?

  Partiets supportbasJa, men inte förrän de bott 5 år i landet.

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasJa, narkotikamissbruk bör ses som ett hälsoproblem, inte som kriminalitet

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Argentina?

  Partiets supportbasNej, men vi borde spendera mer på att öka vår gränssäkerhet

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej, dessa typer av donationer blir bara till mutor

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Ska Argentina öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

  Partiets supportbasMinska, och neka hjälp till länder som försvarar eller uppmuntrar terrorism

Inrikespolitiska  ›  Politisk reklam på sociala medier

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Partiets supportbasJa, men det bör endast täcka in väldigt grundläggande och enkla ämnen

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Ska Argentina öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare?

  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Ska Argentina öka eller minska militärutgifterna?

  Partiets supportbasÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Argentina få två statsborgarskapsstatus?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Partiets supportbasJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Brottslighet  ›  Defunding polisen

Bör finansiering för lokala polisavdelningar omdirigeras till sociala och samhällsbaserade program?

  Partiets supportbasNej, öka finansieringen och utbildningen för polisavdelningar i samhällen med högre brottslighet

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Ska invandrare krävas för att lära sig och tala spanska?

  Partiets supportbasJa, och ta bort de flerspråkiga översättningarna från officiella dokument och tjänster

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

  Partiets supportbasNej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statligt ägande

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Hats tal

Bör hatprat skyddas av yttrandefrihetslagar?

  Partiets supportbasJa, för jag litar inte på regeringen att definiera gränserna för hatprat

Sjukvård  ›  Världshälsoorganisationen

Bör regeringen finansiera Världshälsoorganisationen?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Demilitarisera polisen

Bör polisavdelningar få använda militär utrustning?

  Partiets supportbasJa, men med strikt utbildning om hur och när man ska använda utrustningen

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

  Partiets supportbasNej, behandla all trafik lika och fortsätta med Internets öppenhet

Utrikespolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong?

  Partiets supportbasNej

Español Svenska